Strategisch advies & Coaching

Ik zie een organisatie als een schip.
Een schip dat onderweg is naar een bestemming.
Een schip met goed geoutilleerde bemanning, stuurlieden en een schipper.
Een schip met de zeewaardigheid die past bij de wateren die het bevaart.
Een schip dat gebruik maakt van gunstige weersomstandigheden, maar ook wendbaar de koers verlegt als het weer omslaat of een andere bestemming moet worden gekozen.
Een schip dat rekening houdt met obstakels en de andere schepen op het water.

IKadviseer staat als een loods op de brug om schipper en stuurlieden te adviseren bij het bereiken van de bestemming.

IKadviseer gaat voor het succes van de opdrachtgevers d.m.v. strategisch advies en coaching ten behoeve van het management. Voor profit en not-for-profit organisaties.

Mijn overtuiging & doel

Mijn overtuigingEen goed geleide succesvolle organisatie is waardevol voor het personeel, de klanten, de leveranciers, de stakeholders en de wereld waarin het maatschappelijk verantwoord opereert. Daarmee is zo’n organisatie waardevol voor onze samenleving. Niet de machines, de bedrijfsprocessen of het managementmodel maken het verschil, maar de mensen in een organisatie, hun passie, hun drijfveren en hun manier van samenwerken bepalen het onderscheidend vermogen. Daarbij bepalen de visie, het overzicht, de koers, het leiderschap en het verbindende vermogen van het management in hoge mate het succes of falen van de organisatie. Dat geldt voor zowel profit als voor not-for-profit organisaties.

Mijn DoelMet strategisch advies en ondersteuning aan de top van de organisatie draag ik in belangrijke mate bij aan het succes van mijn opdrachtgevers. Mijn opdrachtgevers huren mij in voor werk dat ik heel graag doe, dat mij uitdaagt in mijn drang om hoge kwaliteit te leveren en dat op enigerlei wijze bijdraagt aan onze samenleving. Mijn succes is het succes van mijn opdrachtgever. IKadviseer adviseert integer en onafhankelijk. Ik heb geen vervolgbelang bij het advies dat ik uitbreng. Ik adviseer als een loods op de brug en indien nodig neem ik het roer tijdelijk over.

BEDRIJFS- EN CONTACTGEGEVENS

Bedrijfsnaam : IKadviseer
Website : www.IKadviseer.nl
Gevestigd : Steenenkamer (gem. Putten)
Telefoon : +31 (0)6 52082615
E-mail : IvoKorte@IKadviseer.nl
Bankrekening : NL 74 RABO 0171 7785 45
KvK : 000034075887
BTW-nummer : NL168668051B01

Contact